v.h.Cupressocyparis Hof

Ooit werden wij voor gek verklaard,want wie betaald er nu geld om informatie te bekijken. en nog sterker wie betaald er nu 35 gulden per maand om maximaal 3 uur te kunnen internetten en slecht 0,5 mb homepage ruimte te krijgen ?

Wij dus en hadden bij het groter worden van het internet ruim een periode dat wij 62 domeinen , 2 webservers en 3 bouvierwebsites met capaciteiten van duizenden MB beheerde. We behoorde tot de grootste hondensite van Nederland.
Met tientallen aanbevelingen mochten wij geruststellen dat onze websites uitgegroeid waren tot de populairste rashondensites van Nederland. 
Op deze pagina laten wij u voor u de geschiedenis passeren. 
Wat er aan vooraf ging en waar we momenteel mee bezig zijn op het internet.

1995 het onstaan van de website:
1995 is het begonnen , ook al is de voorgeschiedenis wel wat langer.
Zo stonden we met alleen tekst gedurende ongeveer een maand of vijf op videotekst.
Kostprijs om toen in te bellen gemiddeld fl 1,00 per minuut.
Omvang op videotekst een halve pagina en de inbelverbinding was 2400 baud. 
Toen wij de opstart maakte op het internet waren de kosten vele malen hoger dan nu.
En velen verklaarden ons dan ook voor gek om een website op te starten op het internet.
Immers wie gaat er nu betalen om informatie te bekijken van een kennel?
Bovendien was de kostprijs om een website te maken dermate hoog dat de kosten niet tegen de baten op wogen.
Toch starten wij de eerste site op het internet op en  ondanks veel bedenkingen   van buitenaf staat 21 mei 1995  trots onze eerste website online

homepages 1995 - 1996                   
Onze  eerste hoofdpagina 21 mei 1995

Totale omvang van de site < 0,5 mb aantal bezoekers gemiddeld per week   ongeveer 4
De site was ondergebracht bij Worldacces en de kosten waren fl 24,95 voor 3 uur internet per week.
De omvang van de homepages kon niet groter gemaakt worden dan 0,5 MB

1996 / 1997 De site groeit heel langzaam verder...
Tot half 1996 werden de pagina's nauwelijks geüpdatet , alle informatie was bijna statische en dat had meer te maken met de hoge kosten van het gebruikt van internet en de kleine omvang die een homepage mocht hebben.
Met de komst van worldonline werd er een mogelijkheid geboden om de homepages in omvang te verdubbelen.
Van 0,5 naar 1 Mb homepages ruimte en nog beter geen verhoging van de kosten.
De eerste verhuizing was een feit en de overstap werd gemaakt van worldacces naar worldonline.
De site kreeg ook een nieuw jasje en er werd meer kleur ingebracht.
homepage 1996 / 1997
                                 Onze hoofdpagina 1996 / 1997
Totale omvang van de homepage < 1 Mb aantal bezoekers per week gemiddeld 13 Site ondergebracht bij Worldonline  fl 14,95 per maand voor 3 uur internet per week.
De omvang van de homepage kan niet groter dan 1 Mb worden

1998 forse uitbreiding homepages grootte:
Heel langzaam begint het internet terrein te winnen in Nederland , ook wij wilde graag meer informatie gaan publiceren maar zijn nog steeds gebonden aan de maximale 1 mb homepage grootte van Worldonline.
Totdat Demon internet de lans breekt met advertenties in de internettijdschriften voor een homepages van maar liefs 5 Mb en een vast ip adres en onbeperkt internetten.
De keuze is snel gemaakt , kostprijs ligt op 30 gulden per maand onbeperkt internetten en een homepage mogelijkheid van maar liefs 5 Mb.
Opnieuw verhuist de website en krijgt onze website wederom een nieuw gezicht.

Onze hoofdpagina 1998
Onze hoofdpagina 1998

De opbouw zal nu misschien bij u veel bekender voorkomen want tot de dag van vandaag wordt de achtergrond nog steeds gebruikt op onze site
Belangrijke update dat jaar was de invoering van de Engelse Taal op onze site.
De site was vanaf dat moment tweetalig.
De groei zette zich onverminderd voort met gemiddeld per week 60 bezoekers.

 

1999  Wederom verhuizing en naar Toplevel Domein toe.
Absoluut het jaar van de groei.
Ook Demon groeit mee met de internetgebruikers en de homepages grootte kan uitgroeien naar 20 mb.
Iets wat in dit jaar al snel veel te weinig zal blijken.
Ook de domein registraties worden stukken goedkoper en in februari 1999 vernamen wij op het internet dat de domeinnamen met de extensie info binnenkort worden vrijgegeven.
Daarom registreerde wij 15 februari 1999 voor ( pre-registration)  de naam www.bouvierkennel.info.
Helaas kwam de echte registratie niet los en moesten wij noodgedwongen uitwijken naar een ander adres.
Wel leuk voor u om te weten de voor registratie liep gewoon door en mocht de info domeinen worden vrijgegeven dan waren wij ook onder die naam bereikbaar !
En dus weken wij uit naar bouvierkennel.net.
Als eerste hondenkennel in Nederland starten wij medio mei 1999 met de aanvang van ons nieuwe adres op eigen domeinnaam.
Onze hoofdpagina 1999/2000                            
De hoofdpagina  in 1999 tot begin 2000
We schreven het al , de groei zette zich onverminderd voort en wij konden zondermeer schrijven dat wij tientallen primeurs op het internet brachten.
Klapper van het jaar werd de rubriek de eerste acht weken van uw bouvierpup welke door pers en media werd onderscheiden door de unieke combinatie van audio , video , foto's en tekst. Parallel lopend aan ons nest pups van dat moment bouwden wij deze rubriek in 8 weken tijd op.
Maar niet alleen deze rubriek sprak aan , primeurs als bouviersoftware de nieuwste ASF techniek , uitbreiding van dierenartsen op de site  en vele andere rubrieken zorgden ervoor dat massaal onze site werd bezocht.
De groei uitte zich niet alleen in bezoekersaantallen, ook de serverruimte werd steeds groter.
De omvang van onze homepages was op 1 januari 1999 30 Mb , op 31 december was de omvang toegenomen tot 140 Mb. verspreid over 2 toplevel domeins en 3 ondersteunende servers.

2000 Groei blijft doorzetten

Opnieuw veranderde de website van uiterlijk , na eerst proef te hebben gedraaid werd medio maart 2000 de hoofdpagina in een nieuw jasje gestoken.

2000.jpg (21407 bytes)                                     
Hoofdpagina 2000 -2001

De enorme omvang welke de site begon te worden , maakt het noodzakelijk om de rubrieken duidelijker weer te geven.
Er werden meer  registraties gedaan bij Macromedia wat betekend dat wij met andere software pakketten de site moesten onderhouden en uitbreiden
Daarnaast waren er samenwerkingsovereenkomsten gesloten  om een aantal rubrieken door specialisten te laten verzorgen.
Het  begin van het jaar 2000 liet een zeer sterke groei van het aantal bezoekers zien.
Deze groei liep parallel aan onze groei en de medewerking van steeds meer organisaties zorgenden ervoor dat de inhoudspagina een zorgenkindje begon te worden.
Steeds meer artikelen en rubrieken maken het overzicht steeds complexer.
Televisieopnames over de website en de media met positieve aanbevelingen gaf druk om de website opnieuw in te delen met een nieuwe functionele opzet.
In de nieuwsbrief van oktober 2000 wordt er bekend gemaakt dat voor het eerst sinds wij online zijn we kiezen voor een andere opzet.
Het betekende een afscheid van een lang verleden,want tot oktober ondersteunden onze site als een van de weinige websites nog alle browserversies op de hoofdpagina.

2001 Ondersteuning breedband internet van start
De aanhoudende uitbreiding van de website maakte het steeds moeilijker om de weg te vinden op de website.
Na langdurig onderzoek om tot een betere navigatie te komen werd in de nacht van 9 op 10 mei de hoofdpagina wederom veranderd.
De site barst uit zijn voegen in omvang en einde is nog lang niet in zicht.
De site begint bracht ook een primeur. door breedband video op de website toe te voegen.
Met bijna 1 Gb aan server ruimte en 4 vaste domeinnamen behoort de  omvang van de kennelsite op dat moment tot één van de grootste hondensites ter wereld.
                                   
Hoofdpagina 2001 tot  2003

2003 Eigen naamserver , 3 bouviersites online , 5 geregistreerde bouvier domeinnamen
Steeds als je dacht dat het einde wel breikt was kwam er weer wat bij. 
2003 begon met voortzetting van de groei.
Medio juni 2003 was het zo druk met bezoekes op 1 van de servers dat deze defect ging.
Het delen van de server kwam daarmee ten einde.
Daarmee zette we wederom een primeur neer op het internet als kennelwebsite.
Onze eigen naamserver was een feit en werd ingebruik genomen.
Met een totale omvang van ruim 2 Gb behoordewij nu tot de grootste hondensites ter wereld.
Er werden professionele scripts geïnstalleerd en onze tweede website www.bouvierkaarten.net groeide mee.
Inmiddels was de dekking onder de bouvierliefhebbers 100 % en mochten wij dagelijks honderden bezoekers verwelkomen op de website.
Veel rubrieken waren uitgegroeid tot complete website in een website en er is veel video online
Actieve ondersteuning werd gegeven aan websites van dierenbelangenorganisaties en functioneerde er enkele websites onder de vlag van ons.


Hoofdpagina 2003 tot 2008


Bouvierkaarten.net 2003

2004 Lancering bouvierforum , uitbreiding professionele scripts , ondersteuning aan diverse sites

Als er een lancering is geweest van een website door ons die een stempel heeft gezet op de ontwikkelingen binnen het Bouvier ras in Nederland dan is het wel het Bouvierforum.
Het Bouvierforum is jarenlang de discussieplek op het internet geweest voor bouvierliefhebbers en fokkers.
Tot vandaag de dag zijn nog steeds websites aanwezig die rechtstreeks uit het bouvierforum zijn onstaan.
Het herplaatsen van Bouviers, discussieplatform en website en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Zelfs de tweede officiele rasvereniging van Nederland, Boe4 is een gevolg uit het Bouvierforum.
u

2005 Forse groei in interactieve diensten , realiteit internet TV , ondersteuning mediaspeler ,wederom uitbreiding server en veiligheid

De voorspelde integratie van diensten op onze website zette zich onverminderd voort.
Hoog in het vaandel stond de veiligheid van onze bezoekers,nog nooit waren er zoveel updates nodig geweest om onze bezoekers te beschermen.
De opkomst van het internet was begonnen.
Professionele spam filters , virusscanners en spyfilters waren op de servers geïnstalleerd om dit te waarborgen.
Nu de  vaste rubrieken gevuld stonden met een schat aan informatie werden de pijlen gericht op video online.
De populaire video's online werden verder uitgebreid met reportages.
In het najaar startte wij als eerste met realiteit internet tv documentaires.
Niet langer alleen schrift en foto maar een complete video reportage nam onze bezoekers mee naar plaatsen waar je normaal niet zo snel zou komen als bouvierliefhebber.
De interactieve diensten zette zich voort,op 21 mei 2005 op de tiende verjaardag startte een nieuwe interactieve dienst email.
Bezoekers werden nog meer betrokken bij de websites doordat het mogelijk werdis om nu ook emails te verzenden en te bewerken op het bouvierforum.
Het bouvierkaarten.net was voorzien van nieuwe scripts en had een grabber.
Door deze tool werd het mogelijk om elk plaatje en videofragment die op een website stond eenvoudig naar iedereen te versturen.

2006 Aanvang Boeftv , websites groeide naar elkaar toe , ondersteuning goede doelen

2006 is de geschiedenis ingaan als de aanvang van Boeftv op onze website.
Nog niet eerder werden er door een hondensite filmfragmenten de huiskamer ingezonden die beeldvullend is te bekijken.
Uniek mag genoemd worden de eerste medische reportage die wij brachten vanuit de operatiekamer.
In een uitzending die maar liefs 30 minuten duurt is de sterilisatie van een bouvierteef te zien.
Deze was zo bijzonder dat enkele weken later de hele reportage op DVD werd uitgebracht.
BoefTv was zondermeer de aanvang van een tijdperk waar televisie en internet samenkomen

Behalve de Boeftv werd ook het bouvierkaarten.net weer in een nieuw jasje gestoken.
Op deze website zag je al dat langzaam maar zeker de websites naar elkaar toe groeide.
Het bouvierkaarten.net was inmiddels uitgegroeid tot een enorme database van kaarten met uiteraard bouviers als uitgangspunt.
Bezoekers konden zelf de mooiste kaarten maken en voorzien van eigen muziek of een keuze maken uit muziek die rechtenvrij is.
Ook bestond de mogelijkheid om zelf de kaart te voorzien van spraak of muziek.
Door de uitbreidingen op het bouvierforum werd een deel van de kennelwebsite site langzaam overgeplaatst naar het forum.
Zo ontstond meer transparantie op de kennelwebsite en konden bezoekers makkelijker en sneller vinden wat ze zochten.

2007 Bloggen - Hosting - email en Groei 12,5 jaar online

2007 Het jaar waarin onze websites hun echte eerste jubileum vierde.
Maar liefs 12,5 jaar online op 21 november 2007 waren de websites niet meer weg te denken in de wereld van de bouvier.
Met honderden bezoekers per dag ,reseller van domeinnamen en hostingpakketten en de ondersteuning aan tientallen websites was een stevige basis op het internet een feit.

Begin 2007 ging van start met een heel nieuw uiterlijk van het bouvierforum. 
Deze website was inmiddels de populairste website van ons geworden waar ruim 2000 leden waren aangesloten die behalve discussiëren met elkaar op het forum in de bouviergalerij eenvoudig foto's konden plaatsen die zij wilde delen met de bouvierliefhebber.
Het bouvierforum was in 2007 behoorlijk uitgebreid.
Ook hier nieuwe onderdelen als de Arcade waar een spelletje gespeeld kon worden en de snuffels voor het plaatsen van een advertentie als men iets zocht of te koop aan wilde bieden.
Behalve leden bezochten honderden gasten dagelijks het bouvierforum.
Het bouvierforum kon je niet meer missen.

 
Nieuw in dat jaar ook het bloggen waarin elke bouvierliefhebber eenvoudig zijn eigen dagboek online kon plaatsen met behulp van kant en klare templates.
Net als de andere websites werd er gebruik gemaakt van software die door gerenommeerde bedrijven was ontwikkeld.
 

Ook in dat jaar werd er mogelijkheid gegeven om een volwaardig e-mailadres te beheren via 1 van onze websites.
Met uitgebreide mogelijkheden was bouviermail zeker een e-mailadres wat mee kon dan de andere aanbieders op dat moment aanboden.

 

 

I n 2007 werd bouvierhosten door ons mogelijk gemaakt.
Kennels en enkele goede doelen stichtingen maakte daarvan gebuik van.
Opnieuw op dat moment uniek in de wereld van internet.
Niet een vaste prijs maar een prijs die bepaald worden door het aantal deelnemers.
Deelnemers betaalde gezamelijk voor de kosten van de server (Share hosting)
Alles dus tegen kostprijs, zonder winstdoel dus echte bodemprijzen.
Het uitgebreide hostingspaneel stelde  iedereen in staat om op zeer professionele wijze eenvoudig zijn eigen website en email te beheren
 

Nu in 2007 het eerste jubileum was bereikt konden we vaststellen dat onze verwachtingen waren uitgekomen.
De websites hadden hun waarde gekregen en brachten de bouvierliefhebbers bij elkaar.
Ook de bouviers zelf hadden al gemerkt dat onze website waarde voor ze kan hadden.
Letterlijk honderden bouviers vonden de afgelopen jaren via de herplaatsingservice en asielrubriek een nieuw gezin om verder oud te worden.
Laten we eerlijk zijn wie kent niet ons logo herinneren?

Kennel en site logo

2008 + 2009
Bouvierserver

Deze twee jaar stonden volledig in het teken van de groei en bekendheid van het bouvierforum en van de service die geboden werd op het gebied van hosting.
Diverse websites werden ondergebracht op deze servers die beschikken over moderne technieken om te kunnen voldoen aan de toen huidige eisen die aan hosting werden gesteld.
Daar is later realtime domeinregistratie bijgekomen waardoor snel en eenvoudig is te was of een domeinnaam nog vrij was.
Doordat steeds meer websites meededen bij bouvierhosting was de prijs inmiddels behoorlijk gedaald om mee te konden doen op bouvierhosting.
De opslagruimte werd steeds meer uitgebreid en er kwam veel software op de server te staan  die met een simpele klik een website online kon zetten of de bestaande website kon uitbreiden met diverse functies.
Voor nog geen 8 euro per maand nam je al deel aan het unieke concept van samen de prijs van hosting betalen met een domeinnaam op eigen naam.


Het bouvierforum groeide uit tot het grootste bouvierforum ter wereld.
Half 2009 werd het besluit genomen het bouvierforum volledig onder schop te nemen en over te gaan tot een flinke reorganisatie(herindeling)

2010
2010 begon met een enorme wijziging op het bouvierforum
De reorganisatie(herindeling) van het bouvierforum die half 2009 werd ingezet wordt online gebracht.
Met flinke investeringen in software en hardware werd het bouvierforum gereed gemaakt voor de ontwikkelingen op internet.

Het bouvierforum was medio 2010 volledig in een nieuw jasje gestoken en had veel eigen rubrieken gekregen die eerst nog op een aparte website stonden.
Er was een aparte videorubriek gekomen waar bezoekers bouvierfilmpjes konden vinden die op het internet waren verzameld.
Bouvierforum begin 2010
2011
Website-kennel 2011 2011 was het jaar waar voor het eerst het aantal websites wat wij online hadden staan gingen in krimpen.
Door de opkomst van Facebook en de uitbreiding van diensten op het bouvierforum maakte dat een einde aan de website van het gratis emailadres en het zelfstandige bouvierkaarten.net.
Ook de kennel website wijzigde de voorpagina met flash ondersteuning.
Op de kennelwebsite werd gekozen voor een statische inhoud wat niets anders wil zeggen dan een website die minder updates kent dan het bouvierforum.
Het bouvierforum nam de interactivedienste over van de kennelwebsite.
Nieuw waren de apss die te downloaden waren in de Apple store en Google play waardoor het laatste nieuws van het bouvierforum via de mobiele telefoon was te volgen
2012
Door de opkomst van de tablets werd begin  2012 de voorkant van de kennelwebsite aangepast. De reden daarvoor was dat de populaire Apple tablet geen Flash ondersteund had.
De voorkant werd voorzien van Java scripts om de hoofdpagina voor Apple gebruikers leesbaar te maken.
Het bouvierforum ontwikkelde zich verder door, al liepen voor het eerst de bezoekers aantallen terug door een aantal redenen.
De terugloop van de populairitei van het ras, de afsplisting van leden die zelf de herplaatsing op zich gingen nemen en natuurlijk de komst van de tweede erkende rasvereniging van Nederlanden.
website_begin 2012

 2013 - 2019

Website naar smaak inrichten

 

 De trend die was ingezet in 2012 zette zich de afgelopen jaren door.
De website was volledig in een nieuw jasje gestoken en voor het eerst was de website in zijn geheel interactief.
Bezoekers konden de website naar eigen smaak in richten.
Zowel in menu, kleur en lettertype.

Nieuw was dat de website toegangkelijk was gemaakt voor visueel gehandicapten.
De pagina's konden worden voorgelezen en de grootte van de leestekens kon worden aangepast.
Door de site van passief naar actief terug te brengen ging een stukje geschiedenis zich herhalen. 
Daarmee werd ingespeeld op het minder popuilair worden van de bouvier als huishond en de populariteit van de sociale media die impact hadden op de bezoekers aantallen van het bouvierforum. 
De voorbereidingen wedern getroffen om terug te gaan naar de core van onze website waardoor zeflstandige websites weer onderdeel gaan uitmaken van de kennelwebsite.
Of het allemaal zover gaat komen is afwachten.....

2019-
Het bijzonderen van 2019 is dat dit stukje wordt geschreven als we 6 jaar later zijn op het stukje wat hierboven staat.
Sinds de start op het internet, of moet ik zeggen videotext zijn  we 24 jaar verder en weten we allemaal wat er gebeurt is op het internet.
De enorme stijging van kosten door noodzakelijke beveiliging van servers, de opkomst van sociale media en het steeds verder terugdringen van de vrijheid van publiceren had ons ertoe besloten om servers en websites offline te halen.
Dat is niet altijd makkelijk geweest, maar wij konden en kunnen geen verantwoording nemen voor handelingen die mogelijk waren op de websites.
Denk aan het plaatsen van foto's en berichten waarop anno 2019 met de privacywet en auteursrechten streng wordt gelet.
Omdat we toch nog deel willen uitmaken van het internet en inmiddels wij ook helemaal in de ban van de dwergschnautzer zijn geraakt is besloten tot het volldig vernieuwen van onze website.
Voor bouvierliefhebbers die ons al 24 jaar volgen vast wel even wennen, aan de andere kan juist de dwergschnautzer is een ras die veel overeenkomsten heeft met de bouvier.
Je ziet bij meer bouvierfokkers en liefhebbers vaak de dwergschnautzer als klein ras erbij.
Natuurlijk zie je de invloed van 24 jaar bouvierkennel website terug in het ontwerp, toch de dwergschnautzer zal langzaam maar zeker zijn plekje gaan krijgen op onze website.

­